«

»

Dub 25 2013

Základní LXTerminal příkazy

sudo apt-get install – instaluje vybranou aplikaci

sudo apt-get remove – odinstaluje vybranou aplikaci

raspi-config – configurace zařízení

startx – nejzákladnější příkaz pro spuštění plochy

ls – zobrazí obsah aktuální složky (nezobrazuje skryté soubory)

ls -l – zobrazí obsah aktuální složky ve formě listu (u každé položky jsou zobrazena přístupová práva a jíné doplňující údaje)

ls -a – zobrazí obsah aktuální složky včetně skrytých souborů (lze kombinovat i s parametrem -l)

pwd – zobrazí cestu k současné aktivní složce terminálu

ps – vypíše seznam spuštěných procesů (pouze daného uživatele)

ps -e – vypíše seznam spuštěných procesů všech uživatelů (pokud je seznam příliš dlouhý, je vhodné výstup přesměrovat do programu more: ps -e | more)

top – interaktivní, terminálový program zobrazující využití paměti a procesoru jednotlivými procesy, ukončíte stiskem ctrl + c

chmod xxx soubor – změna přístupových práv pro daný soubor, písmena xxx je nutno nahradit číselnou kombinací

chown user:group soubor – změní vlastníka a skupinu pro daný soubor

 

Napsat komentář