«

»

Srp 13 2014

3. Raspbian – Jak nainstalovat USB wifi TP-LINK TL-WN725N na Raspberry Pi

Jednoduchý postup na zprovoznění wifi USB TP-LINK TL-WN725N z příkazové řádky pro přiřazení IP DHCP nebo pro nastavení statické IP + automatické připojení wifi po startu Raspberry Pi

 TP-LINK TL-WN725N_0

1. doporučuje se udělat update a upgrade:

[notice]sudo apt-get upgrade
sudo apt-get update
sudo reboot[/notice]

2. pak je nutné zjištění verze systému, podle které se pak stáhne daný ovladač

[notice]uname –a[/notice]

TP-LINK TL-WN725N_1

podle zobrazené verze 3.12.22+ #691 si vybereme řádek s názvem souboru. V tomto případě to je 3.12.22+ #690, #691 – 8188eu-20140616.tar.gz. Zde si zkopírujeme do schránky 8188eu-20140616.tar.gz

3.6.11+ #371 up to #520 inclusive – 8188eu-20130209.tar.gz
3.6.11+ #524, #528, #532 – 8188eu-20130815.tar.gz
3.6.11+ #538, #541, #545, #551, #557 – 8188eu-20130830.tar.gz
3.10.18+ #577 – 8188eu-20131105.tar.gz
3.10.18+ #579, #585 – 8188eu-20131106.tar.gz
3.10.18+ #587 – 8188eu-20131110.tar.gz
3.10.18+ #590, #592 – 8188eu-20131111.tar.gz
3.10.18+ #594, #596 – 8188eu-20131113.tar.gz
3.10.19+ #600 – 8188eu-20131113.tar.gz
3.10.21+ #602, #604 – 8188eu-20131113.tar.gz
3.10.22+ #606 – 8188eu-20131206.tar.gz
3.10.23+ #608 – 8188eu-20131209.tar.gz
3.10.24+ #610 – 8188eu-20131209.tar.gz
3.10.24+ #614 – 8188eu-20131219.tar.gz
3.10.25+ #616, #618 – 8188eu-20131219.tar.gz
3.10.25+ #622, #624 – 8188eu-20131219.tar.gz
3.10.26+ #628 – 8188eu-20140110.tar.gz
3.10.27+ #630 – 8188eu-20140117.tar.gz
3.10.28+ #632, #634 – 8188eu-20140117.tar.gz
3.10.29+ #636, #638 – 8188eu-20140117.tar.gz
3.10.30+ #640, #642 – 8188eu-20140117.tar.gz
3.10.32+ #646, #648 – 8188eu-20140117.tar.gz
3.10.33+ #654, #656 – 8188eu-20140117.tar.gz
3.10.33+ #658 – 8188eu-20140117.tar.gz
3.10.34+ #660, #661 – 8188eu-20140117.tar.gz
3.10.36+ #662, #664 – 8188eu-20140117.tar.gz
3.10.36+ #665, #666 – 8188eu-20140117.tar.gz
3.10.37+ #667, #669 – 8188eu-20140117.tar.gz
3.10.38+ #675 – 8188eu-20140117.tar.gz
3.12.18+ #673, #677 – 8188eu-20140425.tar.gz
3.12.18+ #679, #680 – 8188eu-20140501.tar.gz
3.12.19+ #681, #682 – 8188eu-20140509.tar.gz
3.12.19+ #684 – 8188eu-20140509.tar.gz
3.12.20+ #685, #686 – 8188eu-20140509.tar.gz
3.12.20+ #687 – 8188eu-20140509.tar.gz
3.12.21+ #688, #689 – 8188eu-20140509.tar.gz
3.12.22+ #690, #691 – 8188eu-20140616.tar.gz
3.12.23+ #692 – 8188eu-20140626.tar.gz
3.12.24+ #693, #694 – 8188eu-20140705.tar.gz
3.12.25+ #698, #700 – 8188eu-20140705.tar.gz
3.12.25+ #701 – 8188eu-20140705.tar.gz

 3.  upravíme příkazy, kde se objevuje název, který mamé ve schránce a postupně vykonáme příkazy níže

 [notice]

wget https://dl.dropboxusercontent.com/u/80256631/8188eu-20140616.tar.gz
tar -zxvf 8188eu-20140616.tar.gz
sudo install -p -m 644 8188eu.ko /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/wireless
sudo insmod /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/wireless/8188eu.ko
sudo depmod –a

[/notice]

 

4. nyní se můžeme rozhodnout, zda se přpojíme přes GUI a nebo přes příkazový řádek, kde lze nastavit i automatické připojování k síti po startu Raspberry Pi

 

A) z příkazové řádky
  • DHCP
   • editace souboru s nastavením -> interfaces

[notice]

sudo nano /etc/network/interfaces

[/notice]

auto wlan0 – díky tomuto řádku, se bude automaticky připojovat k síti

[notice]

auto wlan0

allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp

[/notice]

TP-LINK TL-WN725N_2_interfaces

 (Ctrl+x -> a potvrdit y)

   • editace souboru s nastavením wifi sítě -> wpa_supplicant.conf

[notice]

sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

[/notice]

[notice]

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1

network={
ssid=“NAME“
psk=“PASSWORD“
proto=RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP
auth_alg=OPEN
}

[/notice]

TP-LINK TL-WN725N_3_wpa_supplicant.conf

 (Ctrl+x -> a potvrdit y)

   • pak už stačí udělat restart Pi a po naběhnutí si zjistit přidělěnou IP adresu na wifi routeru

[notice]

sudo reboot

[/notice]

TP-LINK TL-WN725N_3_router

  • Statická IP
   •  editace souboru s nastavením -> interfaces

[notice]

sudo nano /etc/network/interfaces

[/notice]

auto wlan0 – díky tomuto řádku, se bude automaticky připojovat k síti

[notice]

auto wlan0

iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp

allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.0.115
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp

[/notice]

TP-LINK TL-WN725N_4_interfaces

 (Ctrl+x -> a potvrdit y)

   • editace souboru s nastavením wifi sítě -> wpa_supplicant.conf

[notice]

sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

[/notice]

[notice]

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1

network={
ssid=“NAME“
psk=“PASSWORD“
proto=RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP
auth_alg=OPEN
}

[/notice]

TP-LINK TL-WN725N_3_wpa_supplicant.conf

 (Ctrl+x -> a potvrdit y)

 

   • pak už stačí udělat restart Pi

[notice]

sudo reboot

[/notice]

 

 

B) přes GUI

  • na ploše kliknout na ikonu pro WIFI Config

TP-LINK TL-WN725N_5_GUI_1

  •  kliknout na Scan

TP-LINK TL-WN725N_5_GUI_2

  • vybrat a kliknout na síť, v tomto případě je to pod názvem 24JP

TP-LINK TL-WN725N_5_GUI_3

  • vyplnit heslo a kliknout na tlačíto Add (přidat)

TP-LINK TL-WN725N_5_GUI_4

  • vybrat síť a kliknout na Connect a poté dojde k připojení

TP-LINK TL-WN725N_5_GUI_5

 

 

4 pingy

Napsat komentář