«

»

Srp 16 2014

4. Raspbian – Jak udělat print screen v GUI

Čas od času je někdy třeba si udělat print screen plochy a k tomu slouží program scrot.

scrot_0

Instalace z příkazové řádky

[notice]sudo apt-get- install scrot[/notice]

 

Spustíme si GUI

[notice]startx[/notice]

 

Uděláme dvojklik na ikonu LXTerminalu:

scrot_1

 

Základní použití:

Nyní stačí již napsat pro vytvoření printscreenu plochy napsat do konzole:

[notice]scrot[/notice]

a obrázek se uloží do adresářové struktury /home/pi/ s defailnim filename složený z času a rozlišení např:

2014-08-14-165516_1920x1080_scrot.png

Pokud chceme dát hned jiné umístění s jiným jménem souboru, tak stačí zadat tento příkaz:

[notice]Scrot /home/pi/mojejmeno.png[/notice]

Další vhodný způsob pořízení, je zadáním příkazu se zpoždením (v tomto případě je nastaveno 10 sekund), kde pak je čas na přípravu plochy pro screen:

[notice]scrot –d 10[/notice]

 

Různé příklady zápisů do definovaného jména souboru:

  • Screen Shot plochy:

[notice]scrot /desktop.png[/notice]

  • Screen Shot okna:

[notice]scrot -s /window.png[/notice]

  • Zpoždění:

[notice]scrot -d 5 /delay.png[/notice]

  • Zpoždění s odpočtem:

[notice]scrot -cd 5 /countdown.png[/notice]

  • Screen Shot náhledu:

[notice]scrot -t 25% /thumb.png[/notice]

  • S nastavením kvality:

[notice]scrot -q 70 /quality.png[/notice]

 

-h    Display additional help

-v    Get the current version

-d X  Add a delay of X seconds to the capture

-c    Add a countdown to a delayed capture

-s    Allow user to specific capture area with the mouse

-u    Capture the current active window

-q X  Specify the image quality percentage X (default 75)

-t X  Create a thumbnail version at a specified percentage size X

-e    Specify a command to run after the image is capture

 

Speciální stringy:

$f  image path/filename (ignored when used in the filename)

$m  thumbnail path/filename

$n  image name (ignored when used in the filename)

$s  image size (bytes) (ignored when used in the filename)

$p  image pixel size

$w  image width

$h  image height

$t  image format

$$  prints a literal ‚$‘

\n  prints a newline (ignored when used in the filename)

 

Příklady zápisu 

[/notice]scrot ‚%Y-%m-%d–%s_$wx$h_strings.png[/notice]

 

 

Napsat komentář