«

»

Říj 08 2014

2. NAS server – synchronizace dvou disků (RSYNC) + sdílení souborů (SAMBA)


NAS_0

Jednoduchý postup jak využít Raspberry Pi v domácnosti, jako síťové úložiště a zároveň i pro zálohování dat. Pro síťové úložiště postačuje jeden USB disk naformátovaný například na NTFS, aby šlo kdykoliv odpojit a přehrát v systémech windows. Samozřejmě, pro rychlejší přenos dat je lepší mít disk pro síťové úložiště například v EXT4, protože Raspberry Pi k němu přistupuje rychleji. Abychom mohli provádět automatickou zálohu dat, tak je potřeba ješte jeden USB disk. V tomto návodu jsem použil na obou discích formátování NTFS.

 

jinak z mojí zkušenosti, bych doporučil mít ten disk USBHDD1 (který slouží jak síťový) naformátovaný na EXT4 a to pro rychlejší download/upload a druhý disk USBHHD2 (zálohovací) jako NTFS, protože pokud někam vyrazíte na cesty, a budete chtít mít například všechny fotky sebou, tak si je můžete přehrát na PC,TV,.. právě z toho USBHHD2, který je naformátován na NTFS. Síťový disk je stále dostupný, sice se dočasně nezálohuje, ale vše funguje jak má. Po příjezdu domů, zapojíte opět zpět do Raspberry Pi a následující den bude opět záloha aktuální

 

 

HDD – příprava

Podpora NTFS disků

[notice]

sudo apt-get install ntfs-3g
sudo fdisk -l

[/notice]

Vytvoření adresářů pro přípojné disky

[notice]

sudo mkdir /media/USBHDD1
sudo mkdir /media/USBHDD2

[/notice]

Automatické připojení disku na základě UUID

[notice]

sudo blkid

[/notice]

Vzít UUID disků a upravit tento soubor

[notice]

sudo nano /etc/fstab

[/notice]

přidat tyto řádky, oddělovač je tabulátor

[important]UUID=756dfe8e-1ab6-4933-be98-776e38f97857 /media/USBHDD1 ntfs
UUID=756dfe8e-1ab6-4933-be98-776e38f97852 /media/USBHDD2 ntfs[/important]

uzavřít a uložit soubor (CTRL+x a pak „y“ a enter)

Remount FSTAB

[notice]sudo mount -a[/notice]

Vytvoření adresářů pro sdílení

[notice]sudo mkdir /media/USBHDD1/NASDRIVE
sudo mkdir /media/USBHDD2/BACKUPS[/notice]

Nastavení práv pro sdílené adresáře

[notice]sudo chmod -R 777 /media/USBHDD1/NASDRIVE
sudo chmod -R 777 /media/USBHDD2/BACKUPS[/notice]

 

RSYNC

Instalace RSYNC

[notice]sudo apt-get install rsync[/notice]

Nastavení CRONu pro automatickou synchronizaci dvou disků

[notice]sudo crontab -e[/notice]

doplnit nakonec souboru tento řádek

[important]15 4 * * * rsync -av –delete /media/USBHDD1/NASDRIVE/ /media/USBHDD2/BACKUPS/[/important]

nyní se synchronizace disků bude spoustět každý den ve 04:15. Popis jednotlivých možností spouštění:

   • Minuta (0–59)
   • Hodina (0–23)
   • Den v měsíci (1–31)
   • Měsíc (1–12)
   • Den v týdnu (0 = neděle, 1 = pondělí, …, 6 = sobota)

test funkčnosti lze vyzkoušet z příkazového řádku

[notice]rsync -av –delete /media/USBHDD1/NASDRIVE/ /media/USBHDD2/BACKUPS/[/notice]

 

SAMBA

Instalace SAMBy

[notice]sudo apt-get install samba samba-common-bin[/notice]

Záloha a editace konfiguračního souboru

[notice]sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.old
sudo nano /etc/samba/smb.conf[/notice]

 

Odstranění „#“ u řádku security

 

NAS serve SAMBA

NAS server – SAMBA

Dole přidat nastavení sdílené složky u HDD1

[important][Backup]
comment = Backup Folder
path = /media/USBHDD1/NASDRIVE
valid users = @users
force group = users
create mask = 0660
directory mask = 0771
read only = no[/important]

Resatart SAMBy

[notice]sudo /etc/init.d/samba restart[/notice]

 

Vytvoření SAMBa uživatele

[notice]sudo useradd backups -m -G users
sudo passwd backups[/notice]

 

Přidání uživatele do SAMBa users

[notice]sudo smbpasswd -a backups[/notice]

 

Seznam users v SAMBě

[notice]sudo pdbedit -L -v[/notice]

 

3 pingy

Napsat komentář